Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

1.REKISTERINPITÄJÄ

Inspia Oy

Kaarina Korventaka ihana@inspia.fi

0405106995

Y-tunnus 215083-0

2.TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Kaarina Korventaka ihana@inspia.fi

0405106995

3.REKISTERÖIDYT

Asiakkaat, lehden ja uutiskirjeen tilaajat, Ihanan nettisivuilla oleviin kilpailuihin osallistujat.

4.REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella.

5.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin: -markkinointi -palvelujen ja tuotteiden kehittäminen -lisäpalvelujen tarjoaminen -asiakasviestintä -tiedon analysointi -tilastointi
-asiakaspalvelun kehittäminen -laadunvalvonta

6.HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksemme työntekijät. Tilaajarekisterin käsittely on ulkoistettu yritykselle Jaicom Oy. Lehtien postitusta varten asiakastietoja käsittelevät kirjapaino Forssa Print Oy ja Posti Oy.

7.REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat

henkilötiedot: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite

yhteyshenkilöstä:

nimi, puhelin, sähköposti, muut yhteystiedot

Asiakkuutta koskevat tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • laskutus ja maksutiedot
 • tilaustiedot
 • tarjoukset
 • asiakaspalautteet
 • yhteydenotot

8.REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: ihana@inspia.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeuta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi. Valitusoikeus Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään

9.TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, www.ihanalehti.fi nettisivujen yhteydenotto-, tilaus- tai kilpailulomakkeen kautta tai muulla vastaavalla tavalla. Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

10.TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
 • yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
 • alihankkijalle lehden postitusta ja laskutusta ja rekisterin ylläpitoa varten
 • tilastointia varten
 •  fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

11.TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle /tietoja voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle seuraaaville palveluntarjoajille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta allekirjoittamalla Privacy Shield –sopimuksen.

12.TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. /Kuitenkin enintään 10 vuotta sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt.

13.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla. Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin. Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä seloste on laadittu 27.4.18, sitä on päivitetty 24.5.18. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.